Tesla Elektrik Kurumsal

Kalite, Çevre ve İSG Politikası

Önem Verdiğimiz Konular

Kalite Politikası

Ülkemize değer katan enerjinin doğru ve etkin kullanılması için öncü bir firma olarak kurulan firmamız; hesap verilebilir, şeffaf ve adalet ilkeleriyle şekillenen kurumsal yapımız tüm çalışanlarımızın güvenilirliği ve yetkinliği dikkate alınarak oluşturulmuştur. 

Çalışanlara aktardığımız değer, çevreye duyduğumuz sevgi ve bilinçle TESLA Elektrik olarak tüm faaliyetlerde kaliteye öncelik veriyoruz. Uzun vadeli ve köklü bir çalışma prensibini benimseyerek, kurumsal sosyal sorumluluk bilincimizle, etik değerlere uygun bir yönetim sağlıyoruz. 

 • Tüm süreçlerimizin üst düzey kalitede gerçekleşmesi için gözden geçirme süreçlerimizi eksiksiz olarak tamamlamak,
 • Faaliyetlerimizde Sürdürülebilirlik ve Kalite odaklı yaklaşım içinde olmak,
 • Çalışanlarımıza riskleri önleyici çalışmalar konusunda eğitimler vermek yoluyla Kalite Yönetim Sistemi’ne tam bir uyumla çalışıyoruz. 

 
Çevre Politikası

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması için sektörel yenilikleri takip eden ve çevreye saygılı bir politika izleyen firmamız, böylece topluma da değer katmayı amaçlamaktadır. Sektör tecrübesine sahip olan ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden bir ekiple, en kaliteli hizmeti sunmaya odaklanıyoruz. Çevre mevzuatı ve kurumsal olarak belirlediğimiz çevre politikalarıyla doğa dostu anlayışla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
 
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre mevzuatı yükümlülüklerine uymak,
 • Geri dönüşüme önem vermek,
 • Sürdürülebilirlik ilkesiyle çevreyi korumayı geliştirmek,
 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizi çevre duyarlılığı ve mevzuat konusunda bilinçlendirmek,
 • Atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü sağlamak
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği
 
Teknoloji konusunda modern bir politikayla ilgilenirken insan merkezli bir büyümenin sürdürülebilir olması için;
 
 • Firmamızın kaliteli ve verimli çalışabilmesi ancak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında yapılabileceği bilincinde İSG kültürü benimsenmiştir. Bu nedenle çalışanlarımızın, işyerinde ve inşaat sahalarında geçirdiği süre içerisinde İSG bilincine sahip olmaları öncelikli hedefimizdir, 
 • Faaliyet alanlarındaki emniyetsiz durumları belirleyerek, etkin risk değerlendirmesi yapmak,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının risklerini ortadan kaldırmak için “sıfır risk” hedefimizi sürdürmek,
 • Sağlık ve güvenlik riski taşıyan durumları araştırarak oluşmadan önleyici tedbirleri almak,
 • Çalışanlar, yükleniciler ve tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm insani süreçlerde İSG mevzuatına uygun olarak hizmet vermek,
 • Çalışanlarımızın fikirlerini önemseyerek İSG konusunda iyileştirme prensibiyle hareket etmeyi taahhüt etmekteyiz.